Ви є тут

Ваші доходи і субсидія

29 Вересень 2016 - 11:42

Урядом 8 вересня 2016 року прийнято постанову № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», що набрала чинності 21.09.2016 року, якою уточнено порядок обчислення сукупного доходу для призначення населенню житлових субсидій.

Для  призначення  субсидії  сукупний  дохід  обчислюється виходячи  з  доходів,  нарахованих  особам, які досягли 14-річного віку  станом  на  1  січня  року, за який враховуються доходи, без   урахування  податку  з  доходів  фізичних  осіб, відомості про які надаються  структурним  підрозділам  з  питань соціального захисту населення  ДФС,  Пенсійним  фондом  України,  фондами  соціального страхування,  у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також  розмірів  державної  соціальної  допомоги,  що виплачується структурними  підрозділами  з питань соціального захисту населення (крім   частини  допомоги  при  народженні  дитини,  виплата  якої здійснюється  одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата   якої  здійснюється  одноразово,  одноразової  винагороди жінкам,  яким  присвоєно  почесне  звання  України "Мати-героїня", державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на  оплату житлово-комунальних послуг).
До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, доходи  від  розміщення  депозитів,  оплата  праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі  в  день голосування, дні встановлення підсумків голосування та   результатів  виборів,  допомога  громадських  та  благодійних організацій,  допомога  на  поховання,  одноразова  допомога,  яка надається  відповідно  до  законодавства  або за рішеннями органів  виконавчої   влади   та   місцевого  самоврядування,  підприємств, установ,  організацій  незалежно  від  форми  власності,  вартість безоплатно       отриманих       санаторно-курортних      путівок, протезно-ортопедичних  виробів,  засобів  реабілітації,  суми, які виплачуються    в    порядку   відшкодування   шкоди,   заподіяної працівникові   за   ушкодження   його  здоров’я,  що  пов’язане   

виконанням  ним  трудових  обов’язків.
Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року,  за  який  враховуються  доходи  для  призначення  субсидії, середньомісячний  сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого  для  працездатних  осіб станом на 31 грудня цього ж року,  або  в  якої  відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою   навчання   у  загальноосвітньому,  професійно-технічному, вищому    навчальному    закладі,    для    розрахунку    субсидії середньомісячний  дохід  такої  особи визначається на рівні одного прожиткового  мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на  31  грудня  року,  за який враховуються доходи для призначення субсидії.
Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року,  за  який  враховуються  доходи  для  призначення  субсидії, середньомісячний  сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого  для  працездатних  осіб станом на 31 грудня цього ж року,  але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один з   наступних   видів  доходу:  пенсію,  стипендію,  допомогу  при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення  нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,  допомогу  по  догляду за інвалідом I та II групи внаслідок  психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на  пенсію  та  інвалідам,  допомогу  по  безробіттю  або будь-які доходи,  отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31  грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії  включаються  фактичні  розміри  отриманих такими особами доходів.
Для  фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного  податку  першої  групи, незалежно  від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за  кожний  місяць  враховується  дохід  на  рівні  двох  розмірів  прожиткового  мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на  31 грудня року, за який враховуються доходи, для фізичних осіб -  підприємців,  які  обрали  спрощену  систему оподаткування та є платниками   єдиного   податку  другої  групи,  -  трьох  розмірів прожиткового  мінімуму,  встановленого  для працездатних осіб, для фізичних   осіб   -   підприємців,  які  обрали  спрощену  систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного податку третьої групи, - чотирьох   розмірів   прожиткового   мінімуму,  встановленого  для працездатних  осіб.  При  цьому  не  враховується дохід, отриманий самозяйнятою  особою,  та  дохід  від  підприємницької діяльності, інформацію  про  які надано ДФС на запит. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається  на  початок  місяця, з якого призначається субсидія. 
Для  осіб, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення  субсидії,  перебували на строковій військовій службі, середньомісячний   сукупний  дохід  незалежно  від  отриманих  (не отриманих)  такою  особою  доходів  визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом  на 31 грудня року, за який враховуються доходи. 
У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим  пенсіонером,  який не має інших доходів, крім пенсії, до  її  середньомісячного  сукупного  доходу  враховується  розмір пенсії  за  місяць,  що  передує  місяцю,  з  якого  призначається субсидія. 
Заява   та   декларація   можуть  бути  надіслані структурному  підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем  реєстрації  заявника  (орендарі  -  за  місцем проживання) поштою   або   в  електронній  формі  через  офіційний  веб-портал Мінсоцполітики  або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої   влади   та  місцевого  самоврядування  з  накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом додавання  до  заяви  в  електронній  формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної    системи   ідентифікації,   що   використовує   базу клієнтських  даних  банків.
Особа,  що  не  згодна  з  рішенням про проведення розрахунку субсидії  на  наступний  період  та  має  додаткові обставини, які безпосередньо  впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній  період,  повідомляє  про  це  структурний  підрозділ з питань   соціального   захисту   та  подає  відповідні  підтвердні документи  для  проведення  перерахунку  субсидії  в  межах строку призначення.

 
Світлана Карпік, заступник начальника управління соцзахисту Камнь-Каширської райдержадміністрації