Ви є тут

ОГОЛОШЕННЯ

18 Червень 2018 - 8:41

         Камінь-Каширська районна рада оголошує конкурс на посаду  директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Камінь-Каширської районної ради Волинської області.

Найменування установи: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»  Камінь-Каширської районної ради Волинської області.

Місцезнаходження установи: м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 8.

Найменування посади: директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Камінь-Каширської районної ради Волинської області.

Умови оплати праці: згідно тарифної сітки.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду: педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

  • копія паспорта громадянина України;
  • письмова заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
  • копія трудової книжки;
  • копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Адреса за якою, необхідно подати документи для участі в конкурсному відборі: м. Камінь-Каширський, вул.Воля, 2 (адміністративний будинок районної ради), кабінет 306.

Терміни подання документів для участі в конкурсному відборі: з 19.06.2018 р. по 17.07.2018 р. включно (з 8.00 до 17.00).

Дата проведення конкурсного відбору: 19  липня 2018 року.

Місце проведення конкурсного відбору: м. Камінь-Каширський, вул.Воля, 2 (адміністративний будинок районної ради), кабінет 301.

Етапи проведення конкурсного відбору: Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

  • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
  • знання основ спеціальної педагогіки;
  • знання основ управління закладом освіти.

Перелік питань для проведення іспиту затверджується конкурсною комісією. Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

 

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору. Хитрик Валерій Макарович, +380673612882, kamrada2008@ukr.net.