Ви є тут

Звітна доповідь голови районної ради (проект)

28 Листопад 2016 - 15:12

Звітна доповідь голови районної ради

                                Шановні депутати і запрошені!

 Закон України „ Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає щорічний звіт голови районної ради. Тому керуючись цими вимогами хочу довести до вашого відома ті завдання і проблеми, над вирішенням яких працювала у звітному періоді районна рада, я, як її голова, президія, постійні комісії та виконавчий апарат.

Рік що минає,  був насичений важливими і непростими подіями в житті нашої держави. Але не дивлячись на всі негаразди, районна рада планомірно і цілеспрямовано провадила свою роботу на виконання поставлених цілей.

Хочу сказати, що новий виборчий закон згідно з яким була сформована нині діюча районна рада підняв ціну депутатського мандату, оскільки зменшилась вдвоє кількість депутатів районної ради. Однак це мало й негативні наслідки: вісім сільських рад району взагалі не представлені в районній раді. Це такі, як Осівецька, Личинівська, Тоболівська, Хотешівська, Бузаківська, Боровненська, Клітицька, Видертська.  Тому ми з особливою ретельністю та виваженістю повинні підходити до кожного рішення, щоб були враховані інтереси всього району, кожного населеного пункту. Саме тому на сесійні засідання ради, обговорення президії, розгляд  постійних комісій виносилися фундаментальні проблеми розвитку території, питання, що мають важливе значення для подальшого розвитку економіки району , виконання бюджетних показників, поліпшення життя населення.

         У звітному періоді проведено 12 пленарних засідань сесій районної ради. На них прийнято  161 рішення з  питань господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, що стосуються життєзабезпечення населення району. Прийнято 21 нову програму, продовжено дію однієї, внесено зміни до шести. Серед інших затверджено «Програму соціально-економічного і культурного розвитку району на 2016 рік», «Програму підтримки трудового архіву Камінь-Каширського району на 2016-2020 роки», «Програму профілактики правопорушень у Камінь-Каширському районі на 2016-2020 роки», «Районну програму заходів реабілітації військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та членів їх сімей на 2016 рік»«Районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки», «Районну програму розвитку медіа-простору та реалізації державної інформаційної політики на 2016-2020 роки» та інші.  Прийнято також чотири програми в галузі сільського господарства, по кілька в сфері медицини, соціального захисту, культури. Місцеві програми в 2016 р. були профінансовані з районного бюджету на загальну суму 1 млн. 302 тис. 49 грн. Серед найбільш значних за обсягом фінансування в 2016 році можна назвати програми в сфері соціального захисту населення, на які виділено 204 тис. грн., та в галузі освіти – 230 тис. грн.
      Районна рада прийняла   6 звернень . В основному вони стосувались політичних питань: відносин з Росією та Польщею. захисту учасників АТО та інші. Підтримано 7 депутатських запитів. Всі відповіді, які надійшли на звернення та запити були озвучені на сесіях районної ради,

      На пленарному засіданні депутатами районної ради було заслухано звіт голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
           Основним завданням  районної ради було і залишається покращення умов життя людей, вирішення насущних проблем жителів району. З цією метою було  прийнято цілий ряд рішень в гуманітарній сфері. Зокрема, районною радою були прийняті рішення про звільнення окремих категорій дітей від плати за харчування в дошкільних навчальних закладах (дітей учасників АТО, дітей вимушених переселенців).

         
      На виконання вимог нового Кримінально-процесуального кодексу України районна рада сформувала та затвердила нові списки присяжних засідателів Камінь-Каширського районного суду. Хочу відмітити, що всі депутати районної ради (стосовно яких не було обмежень) погодились працювати засідателями в районному  суді.
      У звітному періоді районна рада  не залишалася осторонь вирішення назрілих проблем функціонування виробничої та  соціально-культурної сфери. З цією метою рішеннями районної ради вносилися необхідні зміни до районного бюджету, розглядалися окремі питання управління майном районної комунальної власності, контролювалися видатки резервного фонду бюджету, присуджено премії районної ради кращому вчителю, та премія ім. Шабліовського – за досягнення особливих успіхів у навчанні, для учнівської молоді району.
    Також в межах повноважень районна рада прийняла відповідні рішення для забезпечення статутної діяльності закладів районної комунальної власності – Центру первинної медико-санітарної допомоги, Станції юних техніків, окремих загальноосвітніх шкіл та внесла зміни в статути закладів культури у зв’язку з запровадженням контрактної форми роботи та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури.      


       Посилена увага мною приділялась вдосконаленню проведення пленарних засідань районної ради. При цьому широко використовувалися можливості депутатів, постійних комісій, вивчалася думка громади щодо проблем, які виносилися на сесійні засідання, враховувалося ставлення до них органів місцевого самоврядування. Згідно чинного законодавства в Камінь-Каширській районній раді зі всіх питань проводиться поіменне голосування. Але це викликає ряд незручностей Тому, на мою думку, і я думаю депутатський корпус мене підтримає, в наступному році нам необхідно придбати систему електронного підрахунку голосів, що дасть змогу спростити роботу лічильної комісії.
      Прикладом такого ділового підходу до  підготовки сесійного засідання може слугувати питання щодо стану законності і правопорядку на території району. На сесії було заслухано звіт начальника поліції та керівника місцевої прокуратури. Депутати районної ради та сільські голови мали можливість поспілкуватись з доповідачами, поділитися проблемами. Рішення сесії прийняте з цього питання, на мою думку, допоможе зміцнити правопорядок на території району.

          Велику увагу за звітний період було приділено майну спільної комунальної власності територіальних громад міста і сіл району. Використовуючи фінансові можливості районного бюджету ми змогли придбати в комунальну власність цілий ряд об’єктів: приміщення бувшого костелу для облаштування краєзнавчого музею, квартиру для лікаря в с. Карасин, приміщення магазину для облаштування дитячого садочка в с. Качин, приміщення бувшої лазні в с. Полиці для облаштування лікарської амбулаторії, квартиру для лікаря в с. Тоболи. Для цих цілей з районного бюджету використано 845 тис. грн.

     Мають місце певні позитивні напрацювання в роботі президії районної ради. Особлива увага при цьому приділяється виконанню

 

Законів України, Указів Президента України, постанов Уряду з питань реформування економіки, ходу виконання районного і місцевих бюджетів, наведенню порядку в землекористуванні тощо. За пропозиціями голів фракцій було внесено зміни до регламенту районної ради і розширено склад президії до 14 чоловік.

Ми виходимо з того, що жодне питання не повинно виноситися на розгляд пленарного засідання сесії  без попереднього обговорення підготовлених документів на засіданні президії, причому це обговорення проводиться по діловому, враховуючи думки і пропозиції голів постійних комісій, керівників фракцій, які є членами президії.

За звітний період  проведено 11 засідань президії районної ради, на яких розглянуто близько 159 питань. І хоч в основному це були питання порядку денного  сесій районної ради, серед них зустрічались такі, що стосувалися роботи цілого ряду галузей господарства району та діяльності   соціальної  сфери. Це, наприклад, питання стану та утримання доріг в районі, підготовки організацій та установ району до роботи в зимовий період та інші.
         Такий  підхід до вирішення проблем лише сприяє загальній справі, допомагає більш оперативно вирішувати назрілі проблеми  життєзабезпечення населення району.
      Забезпечення ефективної роботи постійних комісій районної ради є одним з важливих напрямків моєї роботи. Саме робота в комісіях є основою результативної діяльності сесій районної ради. Детальне обговорення на засіданнях комісій питань порядку денного, пошук спільних рішень, знаходження компромісу дають змогу з максимальною віддачею використати можливості колективної думки депутатського корпусу районної ради. Високий професіоналізм, активна позиція кожного члена постійної комісії допомагають більш ефективно реалізовувати владні повноваження, які визначені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні». Свідченням цього є присутність на кожному засіданні відповідальних працівників районної державної адміністрації, установ та організацій.
      Комісії у звітному періоді стали більш активно і наступально втручатися у вирішення найбільш гострих питань господарського та

 

соціально-культурного будівництва, причому вони стараються довести розпочату справу до логічного завершення.
     Так, вже стало традицією, що наші профільні постійні комісії    докладають чимало зусиль для аналізу та нормального забезпечення бюджетного процесу при затвердженні відповідних бюджетних показників. Адже тільки в 2016 році перед розглядом районного, міського та сільських бюджетів  на адресу комісії поступило понад 80  прохань від районних установ та організацій з приводу виділення додаткових асигнувань. У зв’язку з тим, що районний бюджет впродовж 2016 року мав перевиконання більше 105%, нам вдалося перерозподілити 2 млн. 600 тис. грн. вільних залишків на початок року та 5 млн 287 тис. грн.  на протязі року.  Майже всі  питання, з яких були позитивні висновки профільних постійних комісій, комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку території  враховані при остаточному  доопрацюванні  районного бюджету.
    Кошти від перевиконання районного бюджету пішли на такі важливі цілі, як заробітна плата працівникам дошкільних навчальних закладів, утримання закладів освіти і культури району, співфінансування обласних програм і програм місцевого розвитку.

З районного бюджету , зокрема, було додатково профінансовано:
- ремонт залу районного Будинку культури - 161 тис. грн.,
- облаштування залу важкої атлетики – 36,5 тис. грн. ,
- добудова ЗОШ села Оленине – 35 тис. грн. та інші.
    Всі кошти перерозподілялись прозоро, і, я думаю, ніхто з вас не звинуватить мене особисто у лобіюванні чиїхось інтересів.
     Слід зауважити, що комісії при підтримці виконавчого апарату особливу увагу звертають на підготовчу роботу.
    Сьогодні хочу відмітити роботу постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку території (голова комісії Пась Віктор Іванович). Члени комісії глибоко вникають в процес підготовки проектів районного бюджету, ретельно вивчають та аналізують клопотання районних установ, організацій, міської та сільських рад про додаткове виділення коштів.  Саме тому тут нам вдалося, на мою думку, навести певний порядок. На кожному пленарному засіданні сесії районної ради, де розглядалось питання змін до бюджету, ми заслуховуємо і співдоповідь голови бюджетної комісії з висновками цього колегіального органу. І як всі ви знаєте висновки бюджетної комісії є головним аргументом у прийнятті рішень районною радою. Хочу відмітити. що порівняно з минулим скликанням члени бюджетної комісії відповідально ставляться до відвідування засідань.
      Хочеться відмітити також комісію  з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, соціального захисту населення та учасників АТО,  боротьби зі злочинністю та корупцією (голова Сидорук С.М.). Завдяки її плідній роботі вдалося в певній мірі покращити соціальний захист та скоординувати діяльність різних служб для вирішення актуальних проблем учасників АТО  та членів їх сімей.
     Також активно працюють і виконують покладені на них обов’язки всі постійні комісії. Зокрема, комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту, торговельного і побутового обслуговування населення ( голова Кузьмич Л.О.), комісія з питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, землекористування та використання природних ресурсів, сприяння розвитку підприємницької діяльності ( голова Марчук К.В.). Питання, що вносилися на їх розгляд цілком достатньо готувалися і на належному рівні були розглянуті.

      Відмічаючи окремі позитивні моменти в роботі районної ради, її виконавчого апарату, постійних комісій, я зовсім не хочу переоцінювати зроблене,  замовчувати  проблеми. Адже поки що слабкою ланкою залишається контроль за прийнятими районною радою та її постійними комісіями рішеннями, окремі питання вносяться на розгляд пленарних засідань з порушенням строків подання, і як результат – на засіданнях постійних комісій  розглядаються без достатньої підготовки і належного опрацювання, через що викликають дискусії на сесії районної ради.

       Користуючись нагодою хочу звернутися і до присутніх тут депутатів, адже ви всі є членами відповідних постійних комісій. Потрібно проявляти більше наступальності, наполегливості при вирішенні тих чи інших питань, що виносяться на розгляд комісій, на належному рівні виконувати дані доручення. Тим більше, що такий стиль роботи сприятиме тільки підвищенню іміджу районної ради, її постійних комісій та депутатів над чим ми всі повинні постійно працювати. Як приклад, в цьому аспекті, хочу відмітити, що  найбільш відповідально до участі в пленарних засіданнях сесій районної ради ставились фракції  «Республіканська платформа», «Батьківщина».
      Хотів би також відмітити активну роботу таких депутатів як Кузьмич Людмила Олександрівна,  Сидорук Світлана Макарівна, Зубач Іван Лукашович, Велимчаниця Надія Іванівна, Лук’янчук Юрій Маркович,    Тороканець Марія Іванівна,  Мельницький Федір Іванович.

    Принципово відстоювали партійну позицію голови фракцій  Лях Сергій Мефодійович (фракція «Укроп»), Потягайло Людмила Адамівна (фракція «Республіканська платформа»),  Хитрик Валерій Макарович (фракція «Солідарність»),  Козік Богдан Йосипович («Свобода»).

   Кардинально змінились наші стосунки з районною газетою «Полісся». На виконання вимог закону «Про роздержавлення засобів масової інформації» Камінь-Каширська районна рада вийшла із співзасновників газети. Ми не можемо виділяти з районного бюджету кошти для підтримки газети. Районна рада зі своїх видатків оплачує «Поліссю» публікацію матеріалів про нашу діяльність. В 2016 р ми затратили на це майже 10 тис. грн. Ми і надалі будемо співпрацювати з районною газетою задля об’єктивного висвітлення життя місцевих рад, проблем жителів нашого краю.

  

                 Шановні депутати та запрошені!

У період між сесіями, враховуючи конкретні обставини та фінансово - економічну ситуацію, головою ради  видано  61 розпорядження з різних питань повсякденної практичної роботи. Про них депутати інформуються на пленарних засіданнях, як це передбачено чинним законодавством та затверджуються. Це в першу чергу стосується розпоряджень про виділення коштів з спеціального фонду районного бюджету, резервного фонду та розподілу коштів, одержаних за рахунок перевиконання бюджетних показників. Всі ці видатки ми стараємося робити прозоро, з конкретними назвами та цифрами. Причому попередньо здійснені видатки оприлюднюються і аналізуються на засіданнях постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку території та президії. Районна рада в своїй діяльності  нічого не приховує

Для оприлюднення проектів рішень та інформації про діяльність ради створено сайт районної ради. Ми постараємось на майбутнє розширити та доповнити його тематику, зробити його більш цікавим для інтернет-користувачів.

До районної ради у звітному періоді надійшло  227 письмових звернення від громадян,  315 громадян  побувало у мене на особистому прийомі. Аналіз звернень свідчить, що як і раніше вони в основному надходять від учасників АТО, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних та малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, які не мають достатніх засобів для проживання, інших категорій населення.

У більшій їх частині переважають питання соціального захисту, надання грошової допомоги, допомоги у вирішенні інших проблем життєзабезпечення населення, зокрема працевлаштування, мають місце скарги на дії посадових осіб, в тому числі на сільських голів.

Звичайно, що не завжди питання, які піднімаються у зверненнях громадян, можна вирішити позитивно, але районна рада, я, як голова, завжди старалися надавати людям посильну допомогу.  Так на звернення жителів району матеріальна допомога була надана 157 чоловікам на загальну суму 86 тис. 600 грн. Тут врахована допомога,  яку надали депутати районної ради. Надіслані письмові та усні звернення направлялися на розгляд відповідних районних служб, установ та організацій, хід виконання контролюється виконавчим апаратом. Аналізуючи стан справ можна відмітити, що більшість письмових та усних звернень, незважаючи на їх складність, все-таки вирішуються.

У звітному періоді з видатків районної ради на придбання інвентаря для зміцнення матеріальної бази сільських рад та установ і організацій району було виділено більше 45 тис. грн. Зокрема для Піщанівської сільської ради придбано устаткування для пожежного ДЕПО на суму 15 тис. грн. , для центральної районної лікарні було придбано матеріалів на понад 10 тис. грн. , для центру первинної медико-санітарної допомоги на суму понад 5 тис. грн.                        

У звітному періоді районна рада, її виконавчий апарат у своїй діяльності особливу увагу приділяли оновленню партнерських відносин з міською та сільськими радами. На протязі 2016 р. проведено чотири семінари за участю міського та сільських голів на базі Нуйнівської та Сошичненської, Полицівської та Пнівненської сільських рад. За сприяння обласної ради було проведено семінар на тему «Місцеві громади – рушій та основа адміністративно-територіальної реформи».  Їх тематика визначалась потребами нашого сьогодення. Це питання розвитку території сільської ради та питання децентралізації, утворення громад на території району. З цією метою зосереджуємося, в основному, на наданні практичної і методичної допомоги безпосередньо на місцях, ряд питань вдалося вирішити при формуванні та в процесі виконання районного та місцевих бюджетів. Ті сільські громади, які намагаються вирішувати назрілі проблемні питання соціально-економічного  розвитку своєї території, завжди знаходять в районній раді підтримку та розуміння. Отримані позитивні результати стараємося відмітити якомога ширше.
        Нещодавно відбулося також засідання координаційної ради на якому були розглянуті питання формування районного бюджету на 2017 рік та проект стратегії розвитку Камінь-Каширського району на період до 2020 року. Депутати районної ради та сільські голови мали можливість внести свої пропозиції до цих важливих для району документів.

Не можна залишити поза увагою той факт, що процес утворення громад на території району поки що розвивається надзвичайно повільно. Якщо в області на даний час утворилось або перебувають в стані утворення 15 громад, то в нашому районі говорити про якусь найближчу перспективу в цьому питанні не доводиться. Відсутня зацікавленість жителів району, керівників сільських рад, органів виконавчої влади району в активізації зусиль по створенню тих громад, які передбачені Перспективним планом. Не допрацьовує в цьому питанні, на мою думку, депутатський корпус районної ради та її виконавчий апарат.

Шановні депутати і запрошені!

У звітний період районною радою проводилася робота з надання практичної допомоги в підготовці проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які розробляються з метою вирішення проблемних питань територіальних громад. З цією метою  виконавчим апаратом районної ради спільно з представниками виконавчого апарату обласної ради було проведено два семінари Його учасниками  були міський та сільські голови, заступники голови, начальники відділів та управлінь районної державної адміністрації, керівники окремих установ та організацій, підприємці. Для керівників, яких зацікавили ці проекти, та голів рад, які дійсно турбуються проблемами своїх громад, було організовано навчання на обласних семінарах. 

Як результат цієї роботи – чотири сільські ради нашого району, зокрема Новочервищанська, Пнівненська, Бузаківська і Черченська, стали переможцями конкурсу мікропроектів, що реалізуються у межах Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ». В рамках реалізації проекту проведено заміну вікон на енергозберігаючі в ЗОШ с. Пнівне, реконструкцію ФАПу в селі Нові Червища, монтаж системи водяного опалення в приміщеннях ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Бузаки. В с.Черче буде реалізовуватись проект вуличного освітлення, яке використовуватиме сонячну енергію. На початку листопада громадська організація с.Черче провела тендер, були визначенні підрядники, які виконуватимуть дані роботи. Співфінансування районного бюджету по цих чотирьох проектах становило 162 тис.  грн. Загальний обсяг робіт по вищезгаданих сільських радах становить понад 1,5 млн. грн.

Хотілося б , щоб ця робота у нас в районі не припинялася і в наступному році сільські ради ще активніше взялися за підготовку проектів і представлення їх на різних конкурсах.  Адже кошти для вирішення назрілих проблем сільських населених пунктів потрібні немалі.

      Приємно зазначити, що в оголошеному обласною радою конкурсі проектів взяло участь більше десяти місцевих рад нашого району. Перемогу здобули Карасинська сільська рада (ремонт даху сільського Будинку культури), Нуйнівська  та  Сошичненська сільські ради (встановлення енергозберігаючих вікон в приміщеннях загальноосвітніх шкіл) та Камінь-Каширська міська рада (реконструкція водопостачання).

     Хочу внести на розгляд присутніх депутатів, представників органів місцевого самоврядування пропозицію розглянути можливість започаткування в наступному році під егідою районної ради нашого конкурсу місцевих проектів. Заклавши в районному бюджеті порівняно невелику суму коштів, ми могли б на умовах спів фінансування спрямовувати їх в окремі громади для вирішення  проблем соціально – економічного розвитку, утримання об’єктів бюджетної сфери.

      За рахунок коштів місцевих бюджетів продовжується будівництво навчального корпусу в загальноосвітній школі с. Оленине. Близькі до завершення ремонтні роботи в приміщенні сільського будинку культури в с.Видричі, де буде облаштовано корпус початкових класів загальноосвітньої школи.

      Зміцнюється база дошкільного виховання. Цьогоріч нарешті введено в дію дошкільний навчальний заклад в с. Нові Червища.  Для організації дитсадка продовжуються ремонтні роботи у приміщенні колишньої контори колгоспу у селі Добре.
      Відновлюються об’єкти культури. Кілька тижнів тому відкрито реконструйований клуб в с. Підріччя. На його реконструкцію з районного та сільського бюджетів, на сьогодні,  вже використано 217 тис. грн.

      В цьому році ми розпочали добудову соціально-культурного центру в с. Карпилівка. З 2009 року це приміщення залишалось недобудованим. Оскільки об’єкт знаходиться на балансі районної ради то фінансування його будівництва здійснюється нами. Фінансування з районного бюджету становило 164 тис.грн.  Крім того було виділено по 100 тис. грн. Волинською обласною та Карасинською сільською радами. Плануємо у наступному році завершити цей довгобуд.
    Також спрямовано  2,5 млн. грн. бюджетних коштів на продовження будівництва ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Осівці

     За звітний період значні кошти були спрямовані на придбання об’єктів нерухомості у комунальну власність району. Так 360 тис. грн. було використано для придбання приміщення костелу (під районний музей), 280 тис. грн. -  для придбання приміщення магазину в селі Качин (під ДНЗ). За спільного співфінансування з обласною радою було придбано квартири для лікарів в селах Карасин 100 тис. грн. (50 тис. грн. з районного бюджету)  та Тоболи 133 тис. грн. (83 тис. грн. з районного бюджету). 32 тис. грн. було виділено на придбання приміщення під амбулаторію в селі Полиці.    
      Активізувалась діяльність по ремонту шляхів району. За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів проведено ремонт вулиці Ватутіна, проведено поточний ремонт доріг Камінь-Каширський – Седлище та Камінь-Каширський – Бузаки. Хочу відмітити покращення стану вулиць у місті Камені-Каширському. Але це лише невелика частина, тих робіт. які необхідно зробити в районі. щоб утримувати шляхи сполучення у задовільному стані.                        
       За рахунок коштів, виділених з обласного бюджету, за ініціативи громади, розпочато ремонт дамби в селі Верхи.
 

                     Шановні депутати і запрошені!

Звітуючи про свою роботу перед районною радою, я зовсім не намагався показати все в гарних тонах, затушувати упущення в роботі як свої, так і виконавчого апарату в цілому. Адже є чимало резервів  для поліпшення організації діяльності районної ради та її органів у налагодженні більш чіткої, злагодженої і, головне, дійової роботи постійних комісій, президії та депутатського корпусу в налагодженні тісної співпраці з міською та сільськими радами.

Не всі питання вдалося вирішити в повній мірі районній раді, мені як голові, не вдалося  використати наявні можливості для істотного зрушення справи облаштування наших населених пунктів. Тому вважаю, що в подальшому ця робота повинна бути для нас визначальною. Адже на часі будівництво шкіл в селах Оленине, Стобихівка, закінчення будівництва соціально-культурного центру в селі Карпилівка, продовження робіт з реконструкції приміщення кінотеатру «Батьківщина», завершення облаштування районного стадіону «Колос».  Планується продовження капітальних ремонтів доріг у населених пунктах району. Потрібно продовжити ремонтні роботи  окремих приміщень сільських Будинків культури, дитячих садків, шкіл,  ФАПів та інші намітки.

Хочу відмітити, що повсякденна робота районної ради, виконавчого апарату здійснюється у взаємодії з районною державною адміністрацією, її відділами та управліннями. У взаємовідносинах переважає чітка ділова атмосфера, що дає можливість більш оперативно вирішувати практичні завдання господарського та соціально-культурного будівництва. Хоча й тут є можливості для поліпшення співпраці.

На завершення свого звіту прошу депутатів принципово і об’єктивно підійти до обговорення представленого звіту, висловити свої міркування і пропозиції щодо вдосконалення роботи керівництва районної ради та її органів, виконавчого апарату.