Ви є тут

Інформація по казначейству

27 Лютий 2017 - 12:50

                                        ІНФОРМАЦІЯ

  про стан казначейського обслуговування державного та місцевих    бюджетів Камінь-Каширського району  за  2 місяці  2017 року      

    

     Управління Державної казначейської служби України у Камінь-Каширському районі Волинської області інформує Вас про стан казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів  станом на 01 березня 2017 року.

         На обслуговуванні в управлінні Державної казначейської служби України у Камінь – Каширському районі перебуває 75 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, включених до мережі у 2017 році, яким відкрито 993 рахунків за видатками, з них: по державному бюджету 10 розпорядників коштів державного бюджету, яким відкрито 45 рахунки за видатками; по місцевих бюджетах  46 головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, яким відкрито 925 рахунки за видатками; 14 одержувачів коштів місцевих бюджетів, яким відкрито 12 рахунків та інших клієнтів – 2, яким відкрито  7 видаткових рахунки.

           За даними звітності за січень-лютий 2017 року до державного бюджету по Камінь — Каширському району надійшло 4567,3 тис.грн.

           Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до загального фонду державного бюджету складає : податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) — 45,45 % (2075,9 тис.грн.); військовий збір (код 11011000) — 18,4% ( 841,0 тис.грн.); Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (код 14060100) — 11,85 % (541,4 тис.грн.);Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код 13010100) — 9,43 %(430,9 тис.грн.)

        За звітний період  було відшкодовано 205,9 тис.грн. податку на додану вартість. Відповідно до пункту 200.18.2 статті 200 Податкового кодексу України, починаючи з травня 2014 року, повний перелік платників податку, які отримали бюджетне відшкодування ПДВ, щомісячно публікується на сайті Державної казначейської служби України.  

           За даними звітності за січень-лютий 2017 року до місцевих бюджетів району станом на 01.03.2017 року надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ)  11537,3 тис.грн., що становить 22,4 % виконання річного розпису доходів на 2017 рік (51450,8 тис.грн.). Крім того, в район надійшли офіційні трансферти всього в сумі    78710,1 тис.грн.(або 15 % до річного призначення в сумі 523369,8 тис.грн.) з них : базова дотація з державного бюджету надійшла в сумі 5584,1 тис.грн. (або  16,6% до річного призначення в сумі 33506,1 тис.грн.);   

       субвенція з державного бюджету надійшла в район в сумі  68056,6 тис.грн.(або 14,8 % до річного призначення в сумі  459447,9 тис.грн.).                                                                                                

         Найбільшу питому вагу у надходженнях загального та спеціального фонду місцевих бюджетів становлять податкові надходження 87,0% ( 10137,4тис.грн.), з них :  податок на доходи фізичних осіб —  51,9 % ( 5268,4 тис.грн.) та місцеві податки — 29,7 % (3016,4 тис.грн.), з них єдиний податок —  75,5 % (2276,4 тис.грн.).

           За лютий 2017 року  з державного бюджету відкрито асигнувань у обсязі  52201,8 тис.грн.  (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що складає 20,4%  річних бюджетних призначень (343367,4 тис.грн.). Касові видатки по відкритих асигнуваннях проведено на загальну суму 51107,3 тис.грн. або на 14,8 % . Найбільша питома вага серед касових видатків : освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам —15,4%  (21285,1 тис.грн.); медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 16,6 % (7757,8 тис.грн.); базова дотація —  16,7 %  (5584,1 тис.грн.); державні програми соціального захисту населення —  10,5 % (6820,5 тис.грн.). Залишок невикористаних відкритих асигнувань на 01.03.2017  - 1084 тис. грн.

           На 2017 рік Бюджетним кодексом України передбачено значні зміни у видатковій частині державного,місцевих бюджетів і міжбюджетних відносинах.

           З урахуванням змін, внесених до Бюджетного кодексу України, в 2017 році міжбюджетні відносини передбачаються лише між державним бюджетом і обласним, районним бюджетами та бюджетами об”єднань територіальних громад, що будуть створені в ході адміністративно-територіальної реформи. Здійснення витрат бюджетів сіл та міст в 2017 році відбуватиметься виключно за рахунок доходів відповідних бюджетів.  

      Обсяг видатків місцевих бюджетів Камінь — Каширського району, прове-дених за січень-лютий 2017 року , становить  87138,9 тис.грн. або освоєні на 15% до річних кошторисних призначень (580808,3 тис.грн.) . Найбільша питома вага серед касових видатків мають захищені видатки —  98 % 85332,9 тис.грн.), з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату — 46,8 % (39932,3 тис.грн.); оплата комунальних послуг та енергоносіїв —4,2 % (3586,8 тис.грн.); дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -  0,1 % (89 тис.грн.); субсидії та поточні трансферти населенню району —  46 % (39255,5 тис.грн.) .  Незахищені касові  видатки в питомій вазі до загальних касових видатків за березень 2017 року  складають в сумі 1805,9 тис.грн., або 2,0 %, з них капітальні видатки склали 10,7 (193,6 тис.грн.)

         Станом на 01.03.2017 року по загальному фонду державного бюджету кредиторська заборгованість склала в сумі 609,9 тис. грн. (в т.ч.трансферти населенню по соціальному захисту – 581,6 тис.грн ). По загальному фонду місцевих бюджетів кредиторська заборгованість на 01 березня 2017  року склала в сумі 61378,1 тис.грн.(пільги та субсидії населенню району), по спеціальному фонду місцевих бюджетів — 35,3 тис. грн.

        На рахунках місцевих бюджетів станом на 01 березня 2017 року знаходяться  кошти в сумі 16 335,9 тис. грн.

         Поряд з цим, на органи Держказначейства покладені окремі функції щодо контролю за учасниками бюджетного процесу в частині дотримання ними вимог бюджетного законодавства.

Особливостями здійснення розрахунково-касового обслуговування бюджетних коштів у січні-лютому 2017 року є здійснення реєстрації платіжних доручень за принципом “картотеки”. Згідно статті 78 Бюджетного кодексу України Управління Казначейства, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснює операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов”язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місцевих бюджетів протягом п”яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України

             З метою запровадження електронної форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет технологій у процесі казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, Державною казначейською службою України запроваджується процес системи дистанційного обслуговування клієнтів за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів Казначейства України .

             Сучасний стан розвитку телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, наявність необхідної нормативно-правової бази щодо використання електронного цифрового підпису створили всі передумови для запровадження повноцінного, юридично значимого, електронного документообігу в органах державної влади.З метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування в Управлінні Казначейства району розпочато запровадження електронної форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій. При цьому розпорядники та одержувачі бюджетних коштів отримають можливість в режимі реального часу відстежувати стан своїх рахунків, відкритих в Управлінні Казначейства, проходження платежів, отримання виписок за рахунками, тощо. Дистанційне обслуговування дозволить оптимізувати витрати на підтримку процесу виконання бюджетів усіх рівнів завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку інформації, спростити проходження платежів та обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів, мінімізувати кількість візитів до  Управління Казначейства та скоротити час на їх обслуговування. Інформація, якою обмінюються клієнт і Казначейство, захищена багаторівневою системою безпеки, що включає використання надійних засобів електронного цифрового підпису.

       Варто зазначити, що протягом  лютого 2017 року  Управлінням Казначейства не надавались короткотермінові позики місцевим бюджетам для покриття тимчасових касових розривів. Впродовж  лютого 2017 року  органами місцевого самоврядування не розміщалися тимчасово вільні залишки коштів на депозитних рахунках в ощадбанку.

З огляду на вищевикледене вважаємо за необхідне органам місцевого самоврядування, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів:

- забезпечити вчасне та якісне подання всіх необхідних документів до органів казначейства для оперативного та максимального освоєння всіх виділених бюджетних асигнувань протягом  бюджетного року;

   - організувати роботу щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

 

Начальник управління Державної

казначейської служби України у

Камінь-Каширському районі                                                   О.М.Букало

Аналіз звітності про виконання бюджетів за 2016 рік по Камінь-Каширському району

 

 

 

    Управління Державної казначейської служби України у Камінь-Каширському районі Волинської здійснило прийом та перевірку звітів за 2016 рік, наданих розпорядниками бюджетних коштів, які обслуговуються в управлінні за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

 

     Звітність про виконання державного бюджету подана до Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області подана в повному обсязі та згідно з вимогами Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52 (зі змінами). Звітність про виконання місцевих бюджетів складена за формами, встановленими наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та згідно з вимогами Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 08.02.2012 № 49 (зі змінами).

До державного бюджету по Камінь-Каширському району станом на 1 січня 2017 року надійшло 28 192,8 тис. гривень.  До загального  фонду державного  бюджету надійшло 26 663,4тис.грн (з урахуванням відшкодування податку на додану вартість та коштів, що передані до місцевих бюджетів),  до спеціального фонду ( без  врахування  власних  надходжень  бюджетних  установ )   –1 529 ,4 тис. гривень.   

                                     

         Найбільшу питому вагу поступлень до загального фонду становлять надходження за КЕКД:

  • 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» – 32,3% в сумі 9 155 ,9 тис. грн ;

-   14060100 «Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)» – 14,5% в сумі 4 092,6 тис. грн;

-   11011000 «Військовий збір» – 13,5% в сумі 3 816 ,7 тис.грн;

- 13010100 «Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» 8,5%  в сумі 2 398 ,9 тис.грн;

 - 21010100 «Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об”єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону» – 7,9% в сумі 2 241.2 тис.грн;

 -  11020100 «Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності» – 7,4%  в сумі 2 094,9 тис.грн;       

 

         Найбільшу питому вагу поступлень до спеціального фонду становлять надходження за КЕКД:

  • 22030101 «Судовий збір» – 83,1% в сумі 1 271,6 тис.грн.

     За звітний період «Бюджетне відшкодування податку на додану вартість»

КЕКД 14060200 становить 1 657,5  тис. гривень.

   

За 2016 рік до місцевих бюджетів надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів (без урахування сум міжбюджетних трансфертів із державного бюджету) у сумі 51 338,5 тис.грн, що становить 109 відс. надходжень, затверджених місцевими радами на рік з урахуванням змін:

доходи загального фонду місцевих бюджетів (без урахування сум міжбюджетних трансфертів) за звітний період склали 44 678,4 тис. грн, або 110 відс. річних планових показників. Порівняно з показниками 2015 року вони зросли на 10,1тис. грн, або на 29 відс.;

доходи спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування сум міжбюджетних трансфертів) за звітний період склали 6 401,8 тис.грн, або  99 відс. річних планових показників. Порівняно з показниками 2015 року вони зросли на 577,8 тис грн, або на 10 відсотків.

За 2016 рік по загальному фонду державного бюджету в районі відкрито асигнувань на суму 239 247 919,71 гривень. Касових видатків проведено на загальну суму 238 905 335,82 гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає 342 583,89 гривень. Основні причини невикористаних відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету :

- відсутність заборгованості та зареєстрованих фінансових зобов’язань;

  - економія нарахувань єдиного соціального внеску, за рахунок працюючих інвалідів.          

   За 2016 рік по спеціальному  фонду державного бюджету в районі відкриті  асигнування відсутні.

 

            Обсяг видатків місцевих бюджетів Камінь — Каширського району, проведених за 2016 рік , становить  511215,8 тис.грн. або освоєні на 102,3 % до річних кошторисних призначень (499783,5 тис.грн.) . Найбільша питома вага серед касових видатків мають захищені видатки —  93,1 % ( 475725,2 тис.грн.), з них:

оплата праці і нарахування на заробітну плату — 36,5 % (173581,1 тис.грн.); оплата комунальних послуг та енергоносіїв —3,3 % (15922,4 тис.грн.); дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -  0,52 % (2494,8 тис.грн.);

субсидії та поточні трансферти населенню району —  58,6 % (279060,9 тис.грн.) Незахищені касові  видатки в питомій вазі до загальних касових видатків за 2016 рік  складають в сумі 35490,6 тис.грн., або 6,9 %, з них капітальні видатки склали в сумі 5745,3 тис.грн. або 33,3 %.

            Видатки за галузями соціально-культурної сфери за 2016 рік проведені в сумі 383429,6 тис грн. і в порівнянні з 2015 роком зросли на 75209,5 тис.грн.,  в тому числі : по галузі освіти – на 4385,3 тис.грн. (на 3,2 відсотка), соціальний захист та соціальне забезпечення – на72561,1 тис.грн. (на 37,2 відсотка), культура – на 74,7 тис.грн.(7,8 відсотка), фізична культура і спорт – 506,3 тис.грн.(46,6 відсотка) та по охороні здоров’я – на 2983,9 тис.грн. (7,4 відсотка).

          За рахунок вільних залишків коштів на початок року на видатки  місцевих бюджетів району направлено 4887,0 тис.грн., в тому числі: районним бюджетом – 2608,1 тис.грн., сільськими радами спрямовано 1571,9 тис.грн та міською радою – 800,0 тис.гривень.

 

Аналіз звітів про бюджетну заборгованість станом на 01.01.2017 показав, що дебіторська заборгованість бюджетних установ, які отримують кошти  загального фонду державного бюджету за 2016 рік зменшилась  на   5,2 тис. грн. і становить 672,16  гривень.

Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету протягом звітного періоду збільшилась на 477,1 тис. грн. і становить 567,1 гривень.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ спеціального фонду державного бюджету за 2016 рік зменшилась на  на 12,5 тис. грн. (на 17 відс.) і становить 62,1 тис. гривень.

        Аналіз звіту про бюджетну заборгованість місцевих бюджетів показав, що дебіторська заборгованість  загального фонду місцевих бюджетів Камінь-Каширського району  за 2016 рік збільшилась на 82,9 тис.грн.(в 1,8 рази) і становить 186,2 тис грн. – попередня оплата за періодичні видання.

       Кредиторська заборгованість загального фонду місцевих бюджетів протягом звітного періоду збільшилась на 20 337,5 тис.грн.( в 2,3 рази) і становить 35 204,4 тис.грн. , з неї 35 067,4 тис.грн. – це  зареєстровані фінансові зобов’язання за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню», причиною виникнення яких є те що асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками.       

По КЕКВ 2610 станом на 01.01.2017 відображається кредиторська заборгованість , яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби  по КФК 170102 в сумі 228 433,25  грн по Управлінню праці , соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи К-Каширської РДА.

 Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду місцевих бюджетів протягом звітного періоду  зменшилась на 4,3 тис.грн. і становить 9,89 тис.гривень.                                

Кредиторська заборгованість спеціального фонду місцевих бюджетів зменшилась у 4,5 рази і складає 35,3 тис. гривень.

 

         З метою покращення стану розрахунків і зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів необхідно:

- забезпечити виконання вимог статті 48 Бюджетного кодексу України при взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів;

- забезпечити безумовне виконання п.4 ст.51 Бюджетного кодексу України за наявності простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків розпорядників бюджетних коштів;

                                                                   

        Начальник управління Державної

казначейської служби України у

Камінь-Каширському районі                                                   О.М.Букало

Місце та роль системи дистанційного обслуговування в житті бюджетної установи

Система казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів відіграє провідну роль в системі управління державними фінансами. Принципи і механізми, що лежать в її основі, є ефективним інструментом державного регулювання фінансами країни. Історія розвитку системи казначейського обслуговування — це власне, і є історія структурних змін, які відбувалися в фінансовій сфері за час розвитку держави. Поступово створювалася організаційна структура органів Державної казначейської служби, перерозподілялися функції як між банківською та фінансовою системами, так і між структурними підрозділами Міністерства фінансів України, місцевими фінансовими органами та органами казначейства. Казначейська служба ввійшла до системи електронних платежів Національного банку України, на казначейське обслуговування переведено розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів. Але сучасні тенденції розвитку вимагають постійного вдосконалення. І казначейство не стоїть на місці. Справжнім проривом в цьому напрямку було впровадження автоматизованої системи обліку виконання бюджетів — АС “Є- Казна”, яка стала ефективним інструментом обслуговування дохідної та видаткової частини бюджетів та управління бюджетними коштами. На сьогодні створено сучасну апаратну платформу казначейства на базі інтернет-мережі, систему телекомунікацій на рівнях “район-область”, “область-центр”, багаторівневу систему захисту інформації, яка може забезпечити казначейське обслуговування коштів бюджетів та інших клієнтів з урахуванням сучасних інформаційних технологій, особливостей економічного розвитку України та міжнародних вимог і стандартів. Одним з пріоритетних напрямків розвитку системи казначейства є впровадження електронного документообігу із застосуванням електронно- цифрового підпису. І першим кроком на шляху його реалізації є впровадження системи дистанційного обслуговування за допомогою програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства — Казначейство”, яка призначена для надання розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів ДКСУ для автоматизації процесу виконання бюджетів усіх рівнів. Що ж дає система дистанційного обслуговування (СДО) як для бюджетної установи зокрема, так і для держави в цілому? Які загальні вигоди від її впровадження? Щоб визначити переваги, необхідно порахувати можливі витрати, які несе установа на паперовий документообіг, з точки зору ресурсів, витрачених на підтримку такого порядку, і дати керівництву поле для роздумів. Визначити точні витрати для будь-якої установи нереально — занадто багато різних факторів і невизначеностей. І все ж для прийняття управлінського рішення щодо підключення до системи дистанційного обслуговування такі розрахунки корисні. Вони допоможуть звикнути до думки, що існуючий стан речей наносить реальні збитки не тільки бюджетній установі, а й державі в цілому. А це, у свою чергу, дозволить переконатися самому і довести іншим наступне: існуючий порядок документообігу треба усунути, а не терпіти.Ще одна причина намагатися перевести ці витрати в грошовий вираз полягає в тому, що в наш час у бюджетній сфері, яка рахує кожну копійку, не важливо, наскільки переконливий список недоліків і переваг — тут тон задають люди фінансів, бухгалтерії та інших “кількісних” сфер діяльності. А вони, переважно, приймають рішення не на основі голих закликів, а на базі фінансової оцінки. І не важливо, наскільки приблизною буде ця оцінка. Розглянемо деякі витрати, які несе бюджетна установа при паперовому документообігу, надаючи та отримуючи в управлінні казначейства документи, необхідні для забезпечення виконання функцій, покладених державою. До них можна віднести як кошти на оплату проїзду і кошти, необхідні для друку, так і робочий час працівників. Зокрема, поїздка тільки одного працівника з села до управління казначейства в м. Камінь-Каширський коштує бюджетній установі від 20 до 40 грн, а то і більше, а якщо в середньому в місяць працівник їде 4-6 разів, то витрати за місяць від 80 до 240 грн. А тепер порахуйте кошти, які ви витрачаєте на друк необхідної кількості документів (папір, затрати на принтер, картрідж і таке інше) і час, який витрачається на дорогу, а ще випадки неправильного оформлення і повернення казначейством документів без виконання, і знову необхідно все переробляти наново. То витрати будуть значні. У системі органів казначейства створено сучасний, ефективний, доступний і безпечний механізм, який дозволить оперативно отримувати необхідну і достовірну інформацію кожному працівнику бюджетної сфери, який звик цінувати і свій час, і бюджетні кошти при прийнятті управлінських рішень. Ефективність очевидна. Для оперативного управління бюджетним процесом установа через захищений канал зв”язку отримуватиме інформацію щодо руху коштів у реальному режимі часу не тільки по реєстраційних рахунках, але і по рахунках обліку планових показників, фінансових зобов”язань та відкритих асигнувань, оплачувати платіжні доручення, проводити фінансування підзвітних установ , надавати зміни до планових показників, бюджетну фінансову звітність. Можливість надання кошторисів по СДО клієнтів дозволить забезпечити оперативність реагування розпорядниками коштів на зміну бюджетних призначень і забезпечить тотожність цих показників у звітності.Отримання інформації щодо руху коштів в електронному вигляді, у свою чергу, дозволить автоматизувати процес відображення даних у регістрах бухгалтерського обліку. Така система зекономить ресурси та підвищить ефективність роботи і органів казначейства. Так, на звірку відповідності зразків підписів, наведених у картці зі зразками підписів, підписам платіжного доручення, наданого у паперовому вигляді, на перевірку відповідності файлів платіжних доручень, наданих на зовнішньому носії інформації, вимогам програмного забезпечення, на звірку паперової та електронної версії платіжних доручень розпорядників (одержувачів) коштів та інших клієнтів тільки при прийомі та накладанні електронно-цифрового підпису для оплати їх у системі електронних платежів, по управлінню казначейської служби, яке проводить до 1000 платіжних доручень у межах операційного дня, щоденно в середньому витрачається до 50 годин робочого часу. Всі ці операції може замінити електронно-цифровий підпис, яким завізоване платіжне доручення клієнта, надіслане ним по системі дистанційного обслуговування. На сьогодні система реально працює і дозволяє отримувати виписки в електронному вигляді в режимі on-line (за всіма рахунками) та оплачувати платіжні доручення з рахунків. Комплекс постійно доопрацьовується та оновлюється. Уся інформація, необхідна для клієнтів,щодо можливості та умов підключення до ПТК “Клієнт Казначейства — Казначейство” розміщена в розділах “Елетронні сервіси”, “АЦСК” на сайті ДКСУ за адресою : http://www. treasury. qov. ua.


ІНФОРМАЦІЯ про стан казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів Камінь-Каширського району за 11 місяців 2016 року

Управління Державної казначейської служби України у Камінь- Каширському районі Волинської області інформує Вас про стан казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів станом на 01 грудня 2016 року. На обслуговуванні в управлінні Державної казначейської служби України у Камінь – Каширському районі перебуває 73 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, включених до мережі у 2016 році, яким відкрито 986 рахунків за видатками, з них: по державному бюджету 10 розпорядників коштів державного бюджету, яким відкрито 47 рахунки за видатками; по місцевих бюджетах 46 головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, яким відкрито 920 рахунки за видатками; 12 одержувачів коштів місцевих бюджетів, яким відкрито 12 рахунків та інших клієнтів – 2, яким відкрито 7 видаткових рахунки. За даними звітності за 11 місяців 2016 року до державного бюджету по Камінь — Каширському району надійшло 24620,9 тис.грн. Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до загального фонду державного бюджету складає : податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати — 33,3 % (8201,5 тис.грн.); податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)- 15,0% (3691,5 тис.грн.); військовий збір — 13,9 % ( 3433,3 тис.грн.); частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об»єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону — 9,1% (2241,2 тис.грн.); рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування — 9,7% (2398,9 тис.грн.) . За звітний період було відшкодовано 1536,7 тис.грн. податку на додану вартість. Відповідно до пункту 200.18.2 статті 200 Податкового кодексу України, починаючи з травня 2014 року, повний перелік платників податку, які отримали бюджетне відшкодування ПДВ, щомісячно публікується на сайті Державної казначейської служби України. За даними звітності за 11 місяців 2016 року до місцевих бюджетів району станом на 01.12.2016 року надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) 46594,2 тис.грн., що становить 104,8 % виконання річного розпису доходів на 2016 рік (44453,9 тис.грн.). Крім того, в район надійшли офіційні трансферти всього в сумі 373850,8 тис.грн.(або 91,8 % до річного призначення в сумі 407337,1 тис.грн.) з них : базова дотація з державного бюджету надійшла в сумі 24288,8 тис.грн. (або 91,7 % до річного призначення в сумі 26496,8 тис.грн.); субвенція з державного бюджету надійшла в район в сумі 349562,0 тис.грн.(або 91,8 % до річного призначення в сумі 380840,3 тис.грн.). Найбільшу питому вагу у надходженнях загального та спеціального фонду місцевих бюджетів становлять податкові надходження 84,1% ( 39210,9тис.грн.), з них : податок на доходи фізичних осіб — 42,2 % ( 19683,6 тис.грн.) та місцеві податки — 22,2 % (10345,4 тис.грн.), з них єдиний податок — 11,4 % (5330,8 тис.грн.). За 11 місяців 2016 року з державного бюджету відкрито асигнувань у обсязі 205646,1тис.грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що складає 85,7 % річних бюджетних призначень (239969,8 тис.грн.). Касові видатки по відкритих асигнуваннях проведено на загальну суму 205646,1 тис.грн. або стовідсотково. Найбільша питома вага серед касових видатків : освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам —48,3% (99260,6 тис.грн.); медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 16,2 % (33283,6 тис.грн.); базова дотація — 11,8 % (24288,8 тис.грн.); державні програми соціального захисту населення — 15,0 % (30939,3 тис.грн.). Залишок невикористаних відкритих асигнувань на 01.12.2016 нульовий. На 2016 рік Бюджетним кодексом України передбачено значні зміни у видатковій частині державного,місцевих бюджетів і міжбюджетних відносинах. З урахуванням змін, внесених до Бюджетного кодексу України, в 2016 році міжбюджетні відносини передбачаються лише між державним бюджетом і обласним, районним бюджетами та бюджетами об”єднань територіальних громад, що будуть створені в ході адміністративно-територіальної реформи. Здійснення витрат бюджетів сіл та міст в 2016 році відбуватиметься виключно за рахунок доходів відповідних бюджетів. Обсяг видатків місцевих бюджетів Камінь — Каширського району, прове- дених за 11 місяців 2016 року, становить 428557,0 тис.грн. або освоєні на 91,8 % до річних кошторисних призначень (466582,6 тис.грн.) . Найбільша питома вага серед касових видатків мають захищені видатки — 94,4 % ( 404645,8 тис.грн.), з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату — 36,2 % (155357,5 тис.грн.); оплата комунальних послуг та енергоносіїв —3,0 % (13003,6 тис.грн.); дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 0,4 % (1721,1 тис.грн.); субсидії та поточні трансферти населенню району — 50,9 % (218161,2 тис.грн.) . Незахищені касові видатки в питомій вазі до загальних касових видатків за 11 місяців 2016 року складають в сумі 23911,2 тис.грн., або 5,6 %, з них капітальні видатки склали в сумі 5745,3 тис.грн. або 1,3 %. Станом на 01.12.2016 року по загальному фонду державного бюджету кредиторська заборгованість склала в сумі 814,0 тис. грн. (в т.ч.трансферти населенню по соціальному захисту – 632,0 тис.грн та по зарплаті та нарахуванню на неї — 176,0 тис.грн). По загальному фонду місцевих бюджетів кредиторська заборгованість на 01 грудня 2016 року склала в сумі 38281,0 тис.грн.(пільги та субсидії населенню району), по спеціальному фонду місцевих бюджетів — заборгованість відсутня. На рахунках місцевих бюджетів станом на 01 грудня 2016 року знахо- дяться кошти в сумі 17000,7 тис. грн. Поряд з цим, на органи Держказначейства покладені окремі функції щодо контролю за учасниками бюджетного процесу в частині дотримання ними вимог бюджетного законодавства. Здійснюючи попередній контроль за належним виконанням бюджетного законодавства, посадовими особами Управління протягом 11 місяців 2016 року було складено 4 попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства на суму 130,8 тис.грн.: по Камінь-Каширській РДА; по Хотешівській сільській раді та по ДРПЧ-8 по причині порушення термінів подання річного розпису на 2016 рік. Особливостями здійснення розрахунково-касового обслуговування бюджетних коштів у 2016 році є здійснення реєстрації платіжних доручень за принципом “картотеки”. Згідно статті 78 Бюджетного кодексу України Управління Казначейства, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснює операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов”язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місцевих бюджетів протягом п”яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України З метою запровадження електронної форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет технологій у процесі казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, Державною казначейською службою України запроваджується процес системи дистанційного обслуговування клієнтів за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів Казначейства України . Сучасний стан розвитку телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, наявність необхідної нормативно-правової бази щодо використання електронного цифрового підпису створили всі передумови для запровадження повноцінного, юридично значимого, електронного документообігу в органах державної влади.З метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування в Управлінні Казначейства району розпочато запровадження електронної форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій. При цьому розпорядники та одержувачі бюджетних коштів отримають можливість в режимі реального часу відстежувати стан своїх рахунків, відкритих в Управлінні Казначейства, проходження платежів, отримання виписок за рахунками, тощо. Дистанційне обслуговування дозволить оптимізувати витрати на підтримку процесу виконання бюджетів усіх рівнів завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку інформації, спростити проходження платежів та обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів, мінімізувати кількість візитів до Управління Казначейства та скоротити час на їх обслуговування. Інформація, якою обмінюються клієнт і Казначейство, захищена багаторівневою системою безпеки, що включає використання надійних засобів електронного цифрового підпису. Варто зазначити, що протягом 11 місяців 2016 року Управлінням Казначейства не надавались короткотермінові позики місцевим бюджетам для покриття тимчасових касових розривів. Впродовж 11 місяців 2016 року органами місцевого самоврядування не розміщалися тимчасово вільні залишки коштів на депозитних рахунках в ощадбанку. З огляду на вищевикледене вважаємо за необхідне органам місцевого самоврядування, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів: - забезпечити вчасне та якісне подання всіх необхідних документів до органів казначейства для оперативного та максимального освоєння всіх виділених бюджетних асигнувань протягом бюджетного року; - вжити вичерпних заходів по недопущенню будь якої заборгованості по захищених статтях видатків; - організувати роботу щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Начальник управління Державної казначейської служби України у Камінь-Каширському районі                                             О.М.Букало